Over de auteur

 

Aad Goedhart (1957) woont in Rotterdam. Hij heeft meer dan dertig jaar als jeugdhulpverlener/gezinsvoogd bij verschillende instanties gewerkt. Aan het eind van zijn carrière besloot hij zijn twijfels over het gebruik van (vervangend) gezag binnen de justitiële jeugdhulpverlening neer te leggen in een boek. Al schrijvende evolueerde het boek tot een thriller waar fictie en feiten elkaar (ongemakkelijk) dicht naderen. Ontferm u over ons is zijn debuut.